Obchodní podmínky


Kontakty:

pondělí - čtvrtek 6:00-16:30 

pátek 7:00-12:00

tel: 607 016 176

email: info@pomposo.cz

www.facebook.com/PotrebyCukrarske.cz

 

Objednávky nad 2.500 Kč - doprava zdarma


Provozovatel tohoto e-shopu je firma:

POMPOSO s.r.o.

Malšice 401, Malšice 391 75

IČ: 28084411

DIČ: CZ28084411

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odíl C, vložka 16306

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

POMPOSO s.r.o

Malšice 401, Malšice PSČ 39175


Kontakty:

eShop tel: 607 016 176

email: objednavky (a) potrebycukrarske.cz


Dodací podmínky: 

Dodací lhůta zboží je 2 až 4 pracovní dny. Zboží je obvykle odesíláno do 2 dnů. Pokud se však stane, že je zboží díky velkému zájmu vyprodáno, může dojít k prodloužení dodací lhůty. V tomto případě Vás budeme kontaktovat a upřesníme termín. Veškeré údaje o skladové dostupnosti jsou podle možností, pravidelně aktualizovány a jsou pouze informativní. Upozorňujeme, že i když je zboží zobrazeno jako skladem, neznamená to, že je skladem v daný okamžik. Při větší objednávce jednoho sortimentu, může dojít ke krátkodobému vyprodání zásob, co tedy je ráno skladem v počtu 30ks, nemusí být skladen dopoledne.

Prodávající se zavazuje,že bude komunikovat s kupujícím o jeho objednávce, tj. bude ho informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky, její expedici a přijaté platbě za zboží. 

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. 

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.Objednávka:

Objednávku můžete provést vložením zboží do virtuálního košíku a potvrzením objednávky. 

Každá objednávka zboží, které zákazník zakoupil v internetovém obchodu provozovatele, je závazná. Vyplnění údajů v objednávkovém formuláři je považováno za uzavření kupní smlouvy.

Zákazník nemá možnost sám objednávku stornovat. Objednávku může zrušit pouze provozovatel po dohodě se zákazníkem. 

Pokud zákazník opakovaně stornuje svou objednávku, vyhrazuje si provozovatel možnost tohoto zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

 

U každého produktu jsou uvedené informace, rozměry, složení, návody, receptury. U většiny výrobků je příloha pdf, kde jsou uvedené specifikace výrobků - to hlavně u směsí a barev a tam , kde se nevejdou tyto informace na balení. V případě nejasností, nám napište na info@pomposo.cz a zde Vám všechny dotazy zodpovíme, včetně trvanlivostí, alergenů apod. 

 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

 

 

 


Způsob dopravy a platby:

Zboží standardně zasíláme firmou Česká pošta službou Obchodní balík, která zboží doručí až k Vám domů zpravidla do 1 dne od expedice . Dále Expresní balíkovou zásilkou PPL. Pokud nebudete zastiženi, doručovatel Vám zanechá ve schránce oznámení s telefonním číslem, na němž si můžete domluvit opětovné doručení, které je zdarma. Jestliže si nevyžádáte náhradní doručení, můžete si zboží vyzvednout na Vaší poště, kde bude uloženo 7 dní. Poštovní zásilku uloženou na poště vydá pošta jen adresátovi. K převzetí zásilky jinou osobou je třeba písemné zmocnění adresáta.

 

Nově je zřízena možnost odesílání informace o zásilce formou sms, kdy Česká pošta a PPL zašle adresátovi sms s termínem doručení.

Zákazník je vždy povinen zkontrolovat neporušenost původního obalu a pásky a obsah zásilky při převzetí balíku od dopravce (pošty) za přítomnosti doručovatele nebo při prodeji v provozovně. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje ji přímo u dopravce (pošty). Dopravce (pošta) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu. Na pozdější reklamaci vady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled a tyto reklamace budou zamítnuty.

osobní odběr:

Tábor tř.9.května doprava 0Kč 

Malšice, Táborská ul. 401 0Kč

Týn nad Vltavou, Halo Textil, Orlická 481 - vedle prodejny TERNO  0 Kč

( u osobních odběrů je nutno dodržet otevírací dobu jednotlivých míst )

 


Slovenská republika:

na Slovensko odesíláme službou PPL NA DOBÍRKU ZA 280 Kč(10EUR)


Vrácení zboží:

Vrácení zaslaného zboží je možné v souladu se zákonem č. 367/2000 do 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu(§ 53 odst. 7). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, je nutné postupovat dle níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena. Poštovné se nevrací. Poštovné se účtuje i u objednávek nad 2000 Kč při vrácení zboží. Není tím splněna podmínka odběru zboží nad 2000 Kč, kdy je poštovné zdarma. 

Postup při vrácení zakoupeného zboží:

• Odešlete dopis (nejlépe e-mailem) na adresu info@pomposo.cz s textem: 
"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne: .. .. ...., číslo daňového dokladu: ........ a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží. Dále prosím uveďte číslo Vašeho účtu, datum a podpis. 
• Zboží doručte na naší adresu nejpozději do 14 dnů, počítáno od prvního dne následujícího po převzetí zboží. 
• Zboží, které chcete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, v žádném případě nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi a s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu. Neposílejte zboží na dobírku (nebude převzato), doporučujeme Vám zboží pojistit. 
• V případě přijetí vraceného zboží zpět musíte následně podepsat dobropis na zboží, který Vám bude zaslán a podepsaný dobropis doručit na naši adresu (poštou). Na základě podepsaného dobropisu Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení dobropisu.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek není možné akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

 


Záruční podmínky, reklamace:

Na veškeré zboží poskytujeme záruční dobu v délce platné dle obecných zákonných předpisů. 

Tj. 24 měsíců při prodeji pro soukromou spotřebu (§ 620 občanskéhozákoníku) 

Tj. 12 měsíců pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost (§ 429 obchodního zákoníku) 

Záruka se vztahuje pouze na závady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou. 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

UPOZORŇUJEME, ŽE NA ROZBITÉ FILIGRÁNKY, TRUBIČKY A ZBOŽÍ PODOBNÉHO CHARAKTERU REKLAMACE BUDE PRAVDĚPODOBNĚ ZAMÍTNUTA! U KAŽDÉHO VÝROBKU JE NAPSANÉ, ŽE SI HO OBJEDNÁVÁTE NA SVOU ZODPOVĚDNOST, OPRAVDU NEMŮŽEME ZARUČIT, ŽE TOTO KŘEHKÉ ZBOŽÍ DORAZÍ V POŘÁDKU. JESTLI MÁTE POCHYBNOSTI, NEOBJEDNÁVEJTE SI TOTO ZBOŽÍ. JE TO ZBOŽÍ URČENÉ K OSOBNÍMU ODBĚRU A NE PRO ZASÍLÁNÍ. ZBOŽÍ , KTERÉHO SE TO TÝKÁ ( ČOKOLÁDOVÉ OZDOBY ) JE VŽDY JEŠTĚ  OZNAČENO V TEXTU , ŽE SE JEDNÁ O KŘEHKÉ ZBOŽÍ , KTERÉ JE I CITLIVÉ NA TEPLOTU. Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

• označení reklamovaného zboží 
• důvod reklamace 
• termín nákupu 

Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), event. záruční list. 

Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc čistou, v případě zaslání věci k reklamaci poštou nebo spediční firmou je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození - pro tyto účely doporučujeme uschování originálního obalu (není podmínkou pro přijetí reklamace). 

V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. Vrácené peníze zasíláme vždy na bankovní účet. 

Případnou reklamaci se snažíme vyřídit co nejrychleji - během několika málo dnů - vždy však bude vyřízena v zákonné lhůtě, tzn. nejpozději do 30 dnů.

 

V případě nevyzvednutí zásilky zákakazník je povinnen nahradit cenu poštovného - u dobírky 120 Kč a u platby předem 75 Kč. Zákazníkovi bude zasláno číslo účtu, kam tuto částku zašle. Ochrana osobních údajů:

Prohlašujeme, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a dále se zaměřujeme na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů.

 

Společnost zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak i automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů. 

 

VEŠKERÉ ZÁSADY PRO OCHRANU OSOBNÍCH DAT NAJDETE V PŘILOŽENÉM SOUBORU - ODSOUHLASENÍM OBCHODNÍCH PODMÍNEK DÁVÁTE SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINAK ZNÁMÝM JAKO GDPR.

 Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

 

 

 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem

 

 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 

Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

  

« Zpátky